21/01/1400  
   
 
  • فهرست مطالب "پرداختهای خیریه"
   انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی یاسوج

   انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی یاسوج

   شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان: 2-608-730

   مرکز جامع درمان بیماران خاص بیرجند

   مرکز جامع درمان بیماران خاص بیرجند

   شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان: 5-110198-720
   شماره کارت: 6221061076886359
   وب سایت : www.bums.ac.ir

   انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام

   انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام

   شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان: 4-482-730
   شماره کارت: 6221061080015607
   وب سایت :http://peywand-ilam.com