04/04/1400  
   
 
  •  
  • فهرست محصولات و خدمات
   • سامانه غیر حضوری پرداخت تسهیلات صندوق

    سامانه غیر حضوری پرداخت تسهیلات صندوق

    راهنمای استفاده متقاضی دریافت وام ازدواج
   • معرفی صندوق قرض الحسنه

    معرفی صندوق قرض الحسنه

    معرفی صندوق - چشم انداز و ماموریت - تعریف حساب قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز
   • سپرده های قرض الحسنه - پس انداز عادی

    سپرده های قرض الحسنه - پس انداز عادی

    حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می شود که صاحب آن،با قصد تعاون عمومی وکمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می نماید.به ...
   • سپرده های قرض الحسنه - پس انداز ویژه

    سپرده های قرض الحسنه - پس انداز ویژه

    افراد و سازمان های زیادی در کشور ما هستند که توانایی مالی مطلوبی دارند و علاقه‌مندند به کسانی که نیاز فوری به کمک مالی دارند یا به کارکنانشان وام بدهند، اما به چند دلیل این کار را انجام نمی دهند. ...
   • تسهیلات قرض الحسنه - ازدواج

    تسهیلات قرض الحسنه - ازدواج

    شرایط اعطای تسهیلات تأمین هزینه‌های ازدواج و تهیه جهیزیه: ثبت نام متقاضی در در سامانه قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی (http://.ve.cbi.ir)
   • تسهیلات قرض الحسنه - بیماری

    تسهیلات قرض الحسنه - بیماری

    تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های بیمارستانی و درمانی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره درمان،مورد مصرف واقع می شود.
   • تسهیلات قرض الحسنه - ودیعه مسکن

    تسهیلات قرض الحسنه - ودیعه مسکن

    تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه اجاره واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره اجاره واحد مسکونی،مورد استفاده قرار می گیرد.
   • تسهیلات قرض الحسنه - تعمیر مسکن

    تسهیلات قرض الحسنه - تعمیر مسکن

    تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی پرداخت می گردد.
   • تسهیلات قرض الحسنه - خود اشتغالی ومشاغل خانگی

    تسهیلات قرض الحسنه - خود اشتغالی ومشاغل خانگی

    این نوع تسهیلات براساس قانون بودجه کل کشور هرسال، فقط به اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب تفاهم نامه منعقده بین سازمان مذکور و صندوق قابل اعطا می ...
   • شرایط عمومی و نکات مهم اعطای تسهیلات

    شرایط عمومی و نکات مهم اعطای تسهیلات

    شرایط عمومی و نکات مهم اعطای تسهیلات
  • طبقه بندی