26/02/1400  
   
 
  • تسهیلات قرض الحسنه - بیماری

   تسهیلات درمان بیماری

   تسهیلات قرض الحسنه - بیماری

   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های بیمارستانی و درمانی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره درمان،مورد مصرف واقع می شود.
   شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری:
   تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های بیمارستانی و درمانی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره درمان،مورد مصرف واقع می شود.
   در حال حاضر، صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان برای پوشش بهتر و ارائه خدمات مناسبتر به اشخاص نیازمند درمان، ضمن امضائ تفاهم نامه همکاری با انجمن های مردم نهاد حامی بیماری های خاص و صعب العلاج، تسهیلات درمان خود را به افراد تحت پوشش این نهادها پرداخت می نماید.
  • طبقه بندی