26/02/1400  
   
 
  • سپرده های قرض الحسنه - پس انداز عادی

   حساب قرض الحسنه پس انداز عادی

   سپرده های قرض الحسنه - پس انداز عادی

   حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می شود که صاحب آن،با قصد تعاون عمومی وکمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می نماید.به موجودی این حساب ها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد،ولی صاحبان این حساب ها می توانند درصورت برنده شدن در قرعه کشی، از هزاران جایزه ارزنده بهره مند شوند. افتتاح این نوع از حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی ایرانی، اشخاص حقوقی ایرانی و اشخاص خارجی از طریق کلیه شعب بانک پارسیان امکان پذیر است .حداقل مبلغ لازم برای افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز 10.000 ریال و حداقل موجودی برای شرکت در قرعه کشی جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز، معادل 200.000 ریال می باشد. برای قرعه کشی سپرده های مزبور، به ازای هر 200.000 ریال مانده در هر روز یک امتیاز تخصیص می یابد.
   شرایط و ضوابط افتتاح حساب:
   1) هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده یا حکم رشد از دادگاه صالحه برای او صادر شده باشد، می تواند با ارائه مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی و شناسنامه) افتتاح حساب نماید .
   2) مادر می تواند برای فرزند صغیر خود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید و حق برداشت از حساب مزبور تا زمان رسیدن فرزند صغیر به سن قانونی منحصرا با مادر خواهد بود.
   3) جد پدری می تواند حتی در زمان حیات پدر برای طفل صغیر پسر خود (نوه پسری) حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق برداشت توسط جد پدری امکان پذیر خواهد بود .
   4) نوجوانانی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند، می توانند شخصاً به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. حق برداشت از این حساب ها منحصراً با دارندگان حساب و پس از رسیدن به سن 15 سال تمام می باشد.
   5) افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز از طریق شعبه خانگی مجاز می باشد .
   6) سپرده گذاران صندوق قرض الحسنه می توانند همانند سایر مشتریان بانک پارسیان از خدمات بانکداری الکترونیک از جمله اینترنت بانک، تلفن بانک، کارت های الکترونیکی و ... بهره مند شوند. به عبارت دیگر تمامی خدماتی که در دسترس مشتریان بانک پارسیان است شامل عزیزان سپرده گذار در صندوق قرض الحسنه نیز می شود.

   مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
   • تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (معرفی فردمعتمد برای افراد روشندل وارائه مهر با نام برای افراد بی سواد)در صورت مشترک بودن حساب باید میزان سهم برداشت از حساب مشخص شده باشد.
   • اصل و تصویر شناسنامه
   • اصل و تصویر کارت ملی

   مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
   • شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت ها
   • اساسنامه
   • آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت
   • آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت
   • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضاهای مجاز

  • طبقه بندی