26/02/1400  
   
 
  • اهداء لوح تقدیر از سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری به رئیس و کارکنان شعبه شهرکرد بانک پارسیان

   اهداء لوح تقدیر از سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری به رئیس و کارکنان شعبه شهرکرد بانک پارسیان

   خانم دکتر نرگس عسگری مدیرکل سازمان بهزیستی استان چهار محال و بختیاری با اهداء لوح تقدیر، از آقای سلیمانی رئیس شعبه و همچنین کارکنان شعبه شهرکرد بانک پارسیان، قدردانی نموده اند.

   در این تقدیرنامه از اینکه با سعه صدر، پشتکار و گشاده رویی، سازمان بهزیستی استان را در اعطای تسهیلات اشتغالزایی مددجویان سازمان بهزیستی یاری نموده و موجبات اشتغالزایی و توانمند سازی مددجویان سازمان بهزیستی را فراهم کرده اند، تقدیر شده است.