21/01/1400  
   
 
  • انجمن حمایت از بیماران تالاسمی زاهدان

   انجمن حمایت از بیماران تالاسمی زاهدان

   انجمن حمایت از بیماران تالاسمی زاهدان

   شماره حساب قرض الحسنه پس اندازنزد بانک پارسیان: 730-530-8

   شماره کارت: 6221061080017132

   وب سایت : www.talassaemia-fbs.ir