26/02/1400  
   
 
    • تاریخچه صندوق

      تاریخچه صندوق


      مطابق بند«الف» ماده «86» قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، شبکه بانکی کشور موظف شد، به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه، منابع فراهم آمده از حساب های پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کار گیرد. در همین راستا، بانک پارسیان به عنوان بانک پیشرو در انجام تکالیف بانک مرکزی اقدام کرد و در تاریخ یکم اسفندماه 1391 موفق به اخذ مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان به شماره 323680 از مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی شد و در چارچوب قوانین پولی و بانکی کشور، خدمت دهی به مشتریان را آغاز کرد. صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان به عنوان نخستین صندوق قرض الحسنه شبکه بانکی کشور در آبان ماه 1392 طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی کشور و اتصال به سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی رسما فعالیت خود را آغاز نمود.