26/02/1400  
   
 
    • ماموریت و فلسفه وجودی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

      ماموریت و فلسفه وجودی صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان      صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان، یکی از اعضای گروه مالی پارسیان است که با اتکا به سرمایه دانش، تخصص، تعهد، تجربه، صداقت، سلامت و پشتکارکارکنان خود و به پشتوانه توان سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری قابل توجه بانک پارسیان، تلاش می کند منابع مالی ارزان قیمت را تجمیع کند و آنها را با مدیریت صحیح، صادقانه و دقیق اعتباری، در قالب وام ارزان، دراختیار اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه قرار دهد. صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان با یقین به وجود حس مشارکت، نوع دوستی و مسولیت پذیری در نزد هموطنان نیک اندیش که از فرهنگ غنی، کهن، انسانی، معنوی و اسلامی این مرز و بوم نشات می گیرد، تلاش میکند تا عاملی امین برای تبلور و به فعلیت رساندن این توان و بستر مناسب تجلی این ویژگی های فرهنگی و ملی باشد و با هدف اقناع تمامی نیک اندیشان جامعه و تحقق خواست متعالی آنان که دستیابی به جامعهای برخوردار از مردمی توانمند، سالم، فعال و ارزش آفرین، دارای مسکن مناسب، دانش آموخته، آسوده و پویاست تلاش کند و عاملی مهم در تامین، توسعه و حفظ سرمایه اجتماعی بانک پارسیان باشد و در زمینه ایفای رسالت های اجتماعی گروه مالی پارسیان نقشی موثر در جامعه داشته باشد.