سه شنبه 2 بهمن 1397   21:09:41

اخبار

1397/5/10 چهارشنبه

تقدیر استاندار البرز، مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان های بابل، تربت حیدریه و استان‌های فارس، خراسان رضوی، کرمان از بانک پارسیان

محمدعلی نجفی،استاندار البرز؛ قربانعلی ولی‌زاده، معاون استاندار و احمد جعفری  رئیس کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره)شهرستان بابل؛ محمد بذرافشان، مدیرکل کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره)استان فارس؛ سعدا... محمدی‌نژاد، رئیس کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره)منطقه دو کرمان؛ احمدعلی مومنی، فرماندار و عباس ترکمان‌زاده، رئیس کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره)شهرستان تربت‌حیدریه و ریاست کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره)خراسان‌رضوی با ارسال لوح‌های جداگانه از اقدامات و عملکرد شعب بانک پارسیان در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و حمایت از مددجویان و نیازمندان تقدیر کردند.
                                                              

                                            

                                           

                                           

                                           

                                        

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر