دوشنبه 28 آبان 1397   13:34:24


نشانی دفتر مرکزی:
تهران، بلوار کشاورز، حدفاصل خیابان های فلسطین و حجاب، پلاک 140، کد پستی: 1416634675

شماره های تماس:
5-88988900

نشانی پست الکترونیکی:
SGPB@parsian-bank.ir

 

 

مجری سایت