دوشنبه 28 آبان 1397   13:39:32


تسهیلات ودیعه مسکن

شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن: تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه ودیعه اجاره واحد مسکونی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره اجاره واحد مسکونی،مورد استفاده قرار می گیرد.

مجری سایت