سه شنبه 2 بهمن 1397   21:25:31
پرسشهاي متداول اعتبارات
 در چه صورتی امکان برداشت اتوماتیک اقساط از حساب وجود دارد؟
 آیا می توان زودتر از سررسید اقساط را پرداخت نمود؟
 باتوجه به اینکه سررسید اقساط تسهیلات اول هر ماه می باشد ومعمولاً پرداخت حقوق ها باتأخیر انجام می گردد، آیا می توان اقساط را دیرتر و بدون جریمه دیرکرد پرداخت نمود؟
 آیا باید اقساط را ماهانه بپردازم؟
  • 1394/5/26 دوشنبه
    آیا باید اقساط را ماهانه بپردازم؟
مجری سایت