يكشنبه 29 بهمن 1396   02:35:48

تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی

شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی: این نوع تسهیلات براساس قانون بودجه کل کشور هرسال، فقط به اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب تفاهم نامه منعقده بین سازمان مذکور و صندوق قابل اعطا می باشد.

مجری سایت