سه شنبه 2 بهمن 1397   21:07:34
پرسشهاي متداول ریالی
 در صورت فوت صاحب حساب، وراث چگونه می توانند برای برداشت از حساب متوفی اقدام کنند؟
 • 1394/5/26 دوشنبه
  در صورت فوت صاحب حساب، وراث چگونه می توانند برای برداشت از حساب متوفی اقدام کنند؟
 آیا امضادار یک شرکت می تواند صورتحساب شرکت را دریافت نماید؟
 • 1394/5/26 دوشنبه
  آیا امضادار یک شرکت می تواند صورتحساب شرکت را دریافت نماید؟
 چرا برای سپرده ها تمبر باطل می کنند؟
 • 1394/5/26 دوشنبه
  چرا برای سپرده ها تمبر باطل می کنند؟
 آیا سپرده قرض الحسنه پس انداز را میتوان بعنوان حساب پشتیبان حساب جاری تعیین نمود؟
 آیا نامی که اشخاص همراه امضا می نویسند جزء امضا محسوب می شود و در زمان برداشت از حساب حتماً باید نام را همراه امضا بنویسند؟
 آیا شخص برای واریز وجه باید کارت شناسایی همراه داشته باشد؟
 آیا برای واریز یا برداشت وجه از حساب حتماً باید به شعبه افتتاح حساب مراجعه کنم؟
 آیا می توان موجودی سپرده قرض الحسنه پس انداز را افزایش داد؟
 در بانک پارسیان سپرده های قرض الحسنه در چه مواردی مصرف می گردد؟
 آیا امکان انتقال سپرده به شخص دیگر وجود دارد؟
 آیا می توان حساب قرض الحسنه پس اندازشخص دیگری را بعنوان حساب واریز سود سپرده بلندمدت معرفی کرد؟
آیا حساب قرض الحسنه پس انداز می تواند بعنوان سپرده واریز سودسپرده بلندمدت تعیین گردد؟
 مدارک لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای اتباع خارجی چیست؟
 • 1394/5/26 دوشنبه
  مدارک لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای اتباع خارجی چیست؟
 اگر پدری تابعیت افغان داشته باشد ولی مادر ایرانی باشد، شرایط افتتاح حساب به چه صورت است؟
 ولی به چه کسی خطاب می شود؟
 شرایط افتتاح حساب مشترک چیست؟
 • 1394/5/26 دوشنبه
  شرایط افتتاح حساب مشترک چیست؟
مدارک لازم برای افتتاح سپرده های پس انداز قرض الحسنه چیست؟
 • 1394/5/26 دوشنبه
  مدارک لازم برای افتتاح سپرده های پس انداز قرض الحسنه چیست؟
مجری سایت