دوشنبه 4 تير 1397   00:34:59


تسهیلات تعمیر مسکن

شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه تعمیرات مسکن:تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مورد نیاز

افراد پرداخت گردیده و در طول دوره تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی پرداخت می گردد
.

مجری سایت