سه شنبه 2 بهمن 1397   21:09:03

تسهیلات درمان بیماری

شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه درمان بیماری: تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های بیمارستانی و

درمانی مورد نیاز افراد پرداخت گردیده و در طول دوره درمان،مورد مصرف واقع می شود.

مجری سایت