سه شنبه 28 اسفند 1397   12:23:00

جشنواره"هفت گنج پارسیان"
 قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز  بانک پارسیان درسال 1396
شمارش معکوس برای افتتاح ویا افزایش موجودی جهت شرکت در قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌اندازبانک پارسیان با جوایز نفیس آغاز شد. به منظور ارج نهادن به نیت خیرخواهانه شما سپرده‌گذاران محترم در بخش قرض‌الحسنه پس‌انداز، صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان در سال1396 نیز تصمیم به برگزاری قرعه‌کشی سالانه با جوایز ارزنده نموده است.
·        این جوایز شامل:
27کمک هزینه خرید واحد مسکونی هریک به ارزش یک میلیارد ریال؛
57 کمک هزینه خرید خودری داخلیهریک به ارزش 200میلیون ریال؛
87 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، هریک به ارزش 100 میلیون ریال؛
117 کمک هزینه خرید صنایع دستی هریک به ارزش 50 میلیون ریال؛
147 جایزه نقدی20 میلیونریالی؛
567 جایزه نقدی 10 میلیونریالی؛
41.177 جایزه نقدی پانصد هزار ریالی می باشد.
·        تاریخ قرعه‌کشی: مهر ماه1396
·        مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی:تا پایان شهریور ماه سال 1396
·        شرایط شرکت در قرعه‌کشی:حفظ حداقل 500.000 ریال طی 90 روز متوالی در طول دوره و یا 90 روز پس از آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی است.همچنین مفتوح بودن حساب در روز قرعه‌کشی و داشتن حداقل موجودی 500 هزار ریال در روز قرعه‌کشی الزامی است.
·         نحوه امتیاز گیری:یک امتیاز برای هریکصد هزار ریال در هر روز به شرط داشتن حداقل مانده حساب
·          
مجری سایت