چهارشنبه 22 آذر 1396   01:02:49

تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی

شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی: این نوع تسهیلات براساس قانون بودجه کل کشور هرسال، فقط به اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب تفاهم نامه منعقده بین سازمان مذکور و صندوق قابل اعطا می باشد.

مجری سایت