چهارشنبه 22 آذر 1396   01:07:32


تسهیلات تعمیر مسکن

شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه تعمیرات مسکن:تسهیلاتی است که کاربرد آن برای تأمین تمام یا قسمتی از هزینه های تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مورد نیاز

افراد پرداخت گردیده و در طول دوره تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی پرداخت می گردد
.

مجری سایت